Vijf eeuwen muziek uit de Nederlanden

Het op elkaar inwerken van tradities en trends is van oudsher een belangrijk element in de muziekgeschiedenis. Er is nauwelijks een land dat op een zo rijke muzikale traditie kan bogen als de lage landen. In de 15e en 16e eeuw drukten Nederlandse componisten zozeer hun stempel op de muzikale ontwikkeling van Europa, dat deze periode tegenwoordig bekend staat als de periode van de Nederlanders. Maar ook in de hedendaagse muziek bewijzen de Nederlanders telkens weer een bijzondere feeling te hebben voor spannende klanken, vernieuwende structuren en actuele trends. Dit samengaan van oud en nieuw vormt een wezenlijk aspect van het programma “Tijdsignalen”. Werken uit de Renaissance, vroeg-en hoogbarok verenigen zich met hedendaagse composities van verschillende stromingen en stijlen tot een buitengewoon spannend en afwisselend beeld van de Nederlandse muziekcultuur.

En welk instrument is voor een dergelijk muzikaal portret meer geschikt dan de blokfluit? Zij is van oudsher met de Nederlandse muziekgeschiedenis verweven en na de herontdekking van het instrument in de twintiger jaren van de afgelopen eeuw geldt Nederland in het algemeen als centrum van de blokfluitscene.

Het programma met werken van onder andere Jacob Obrecht, Jacob Clemens non Papa, Adrian Willaert, Jan Pieterszoon Sweelinck, Tristan Keuris, Chiel Meijering bekoort door zijn ernst en nostalgie naast wonderlijke en grappige klankverrassingen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Comments are closed.