Letselschade Twente, wat valt onder letselschade?

Er is sprake van letselschade wanneer je gewond raakt door de schuld van iemand anders. Letselschade kan bestaan uit lichamelijke verwondingen en/of psychische problemen. Deze schade kun je zijn opgelopen bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of een medische fout. De kosten verbonden aan de letselschade kunnen zowel materieel als immaterieel zijn.

Materieel:

  • schade aan je spullen
  • medische kosten die je verzekeraar niet vergoed, dit kan ook je eigen risico zijn
  • reiskosten
  • inkomensverlies of studievertraging
  • kosten voor een huishoudelijke hulp
  • kosten voor aanpassing aan je woning door het letsel
  • kosten zonder nut; zoals de contributie van de sportschool waar je door het letsel niet heen kunt

Immaterieel:

  • gederfde levensvreugde (smartengeld)
  • shockschade

Een advocaat letselschade in Twente kan je helpen met het uitzoeken waar je mogelijk recht op hebt wanneer je dit soort kosten maakt door het opgelopen letsel. Je denkt er misschien niet direct aan wanneer je letsel hebt opgelopen. Maar het is belangrijk om van het begin af aan een goede administratie bij te houden met betrekking tot de gemaakte kosten door het opgelopen letsel.

Hoe werkt het krijgen van een schadevergoeding letselschade in Twente?

Voor het krijgen van schadevergoeding, is het belangrijk dat je de letselschade opgelopen hebt door de schuld van een andere partij. Ben je zelf verantwoordelijk voor het letsel, heb je geen recht op schadevergoeding. Je moet zelf kunnen bewijzen dat de partij waardoor jij letsel hebt opgelopen, onrechtmatig heeft gehandeld, waardoor jij schade hebt opgelopen. Heb jij voor een deel schuld aan de opgelopen schade, dan is het mogelijk dat je ook maar een gedeeltelijke vergoeding kunt krijgen. Het kan daarnaast zijn dat er extra regels zijn met betrekking tot aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Dit uitzoeken kan veel werk zijn, kijk dus op tijd of je een advocaat letselschade in Twente kunt vinden, die je kan bijstaan. Wanneer je letselschade in Twente hebt opgelopen, moet je zo snel mogelijk de andere partij aansprakelijk stellen. Dit doe je door middel van een aangetekende brief. Vervolgens moet de andere partij de aansprakelijkheid erkennen. Na het erkennen kun je gaan onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding. Het is prettig om bij die onderhandeling een advocaat ter ondersteuning te hebben. Deze advocaat bij letselschade in Twente, heeft ervaring met het afhandelen van letselschade en is daarnaast niet emotioneel betrokken in de zaak. Wanneer de andere partij de aansprakelijkheid niet erkent, heb je in ieder geval een advocaat letselschade in Twente nodig. De advocaat kan een letselschadeprocedure bij de rechtbank. Mits de onderhandeling nog niet compleet is vastgelopen, kan ook nog mediation ingeschakeld worden.

Wat betaal je aan juridische hulp bij letselschade in Twente?

Wanneer je een advocaat letselschade in Twente om hulp vraagt bij het krijgen van letselschade, is het afhankelijk van de uitkomst wat je zelf betaald. Bij een procedure in de rechtbank betaal je griffierechten en eventueel advocaatkosten. Maar het kan zijn dat de rechter bepaalt dat je deze kosten volledig vergoed krijgt. Het is ook mogelijk dat je een subsidie krijgt voor de kosten van de advocaat, je betaald in dat geval wel een eigen bijdrage. Wanneer de andere partij de aansprakelijkheid erkent, moet de andere partij de kosten die je gemaakt hebt voor het vaststellen van de letselschade vergoeden. Hierbij wordt gekeken naar de redelijkheid van de gemaakte kosten. Kijk eens op de website voor meer informatie: vandekraatsadvocatuur.nl. 

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Comments are closed.