Een zeer goede advocaat in Hengelo

De afgelopen paar maanden zijn voor mij zeer turbulent geweest, omdat mijn werkgever heeft besloten om mijn dienstverband te beëindigen, zonder dat hij in mijn ogen daartoe het recht had. Het kwam me ook nogal rauw op mijn dak vallen en dit gaat met heel veel emoties gepaard. Ik wist dat er wat wisselingen van de wacht zouden zijn en dat er wat collega’s op de schopstoel zaten, maar dat ik ook ontslagen zou worden had ik niet verwacht. Ik heb daarom een advocaat in Hengelo opgezocht, die mij zou kunnen helpen om dit geschil met mijn werkgever in goede banen te leiden. Deze advocaat in Hengelo is Van der Hel Advocaten geworden, die ik na een zoektocht online op vanderheladvocaten.nl ben tegengekomen. De dienstverlening van deze advocaat in Hengelo is zeer breed georiënteerd op het gebied van arbeidsrecht. Zo vertegenwoordigen zij mensen die zaken hebben lopen rondom:

  • Ontslag, ongeacht de reden
  • Relatie- en concurrentiebeding
  • Reorganisatie
  • Geschillen rondom arbeidsvoorwaarden

Eigenlijk alle zaken waarbij een advocaat nodig zou zijn om bij een arbeidsgerelateerd juridisch  geschil representatie te verschaffen kan door Van der Hel Advocaten worden opgepakt. Zo ook mijn zaak en daarom ben ik blij deze advocaat in Hengelo gevonden te hebben.

Met mijn rechtsbijstandsverzekering mijn advocaat in Hengelo ingeschakeld

Ik ben goed verzekerd en heb ook een rechtsbijstandsverzekering. Het was voor mij dus vrij eenvoudig om direct te beslissen dat ik een advocaat in  Hengelo zou inschakelen. Het voelt goed om deze zekerheid te hebben, want hiermee kon ik mezelf ervan verzekeren dat ik goede representatie zou hebben bij het probleem dat met mijn werkgever was ontstaan. Het zat namelijk zo dat onder de noemer van reorganisatie mensen zijn ontslagen, terwijl er geen toestemming tot reorganisatie was. Daarnaast was er geen aanwijsbare reden voor ontslag om als alternatief aan te dragen en dan raak je als medewerker in een soort touwtrekwedstrijd met je werkgever verwikkeld, waarbij plots alle verhoudingen veranderen en je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Juist daar waar ik altijd in de veronderstelling was dat ik het getroffen had met mijn werkgever en mij zoiets nooit zou overkomen, was juist ik aanbeland in de situatie dat de waardering van mijn werkgever die ik altijd had gekregen er niet meer toe deed. Dit heeft mede te maken, in mijn ogen, met de aanstelling van een nieuw bestuur en de benoeming van een nieuwe directie. Bepaalde delen van onze organisatie zijn overgenomen door een buitenlands bedrijf en wellicht dat daar een probleem is ontstaan, waarbij gebrek aan kennis van de Nederlandse wetgeving heeft veroorzaakt dat er onrechtmatig ontslag heeft plaatsgevonden. Gelukkig kent mijn advocaat in Hengelo de Nederlandse wetgeving maar al te goed en kunnen zij mij representeren in deze zaak.

De zaak is uiteindelijk goed opgelost

Dat er een verstoorde verstandhouding tussen mijn werkgever en mijzelf was ontstaan was ook mijn advocaat in Hengelo goed duidelijk geworden. Een terugkeer naar dezelfde werkplek zou in mijn geval niet meer mogelijk zijn, mede omdat er ook op de werkvloer een situatie is ontstaan die niet gezond is voor mij en sommige van mijn collega’s. Het is grappig, en ook wel triest, hoe je in zo’n situatie opeens mensen van een andere kant leert kennen en iedereen meteen zijn eigen fort probeert te bewaken. Dit is een heel vervelende situatie, maar gelukkig heeft mijn advocaat in Hengelo mij hier goed doorheen geloodst. Ik heb uiteindelijk een compensatie verkregen wat ik zelf nooit bereikt zou hebben zonder mijn juridische bijstand van mijn advocaat in Hengelo. Nu alles achter mij ligt kan ik me gaan richten op mijn toekomst bij een nieuwe werkgever.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Comments are closed.