Beheersmaatregelen verlagen kosten bij verhuur kantoorpanden

De afgelopen jaren zijn we steeds meer aandacht gaan besteden aan de mogelijkheden om meer gebruik te maken van beheersmaatregelen. Iets waar vroeger veel minder over gedacht werd, maar wat nu juist bijzonder centraal is komen te staan. Onder andere omdat we de kennis hebben om beheersmaatregelen toe te passen, maar ook omdat we het risico willen verkleinen. Het risico op letselschade, op ziekte, op schade aan gebouwen en schade aan het algemene belang. Wanneer het gaat om het verhuren van kantoorpanden, dan gaat het al snel om het beperken van de risico’s. Er zijn veel mensen aan het werk die rekenen op de veiligheid van het gebouw en de bedrijven moeten gewoon kunnen presteren op de manieren die zij bedacht hebben toen zij kozen voor een bepaald pand. De verhuurder die beheersmaatregelen gebruikt en toepast, kan hierbij flink besparen op de kosten. Juist door extra te investeren kan er bespaard worden. Besparen op de kosten van achterstallig onderhoud, de kosten van leegstand maar ook de kostenposten die aan komen waaien wanneer er wel schade door schuld ontstaan is en er claims neergelegd worden bij de verhurende partij. Voorkomen is niet alleen beter dan genezen, het is in de meeste gevallen nog veel goedkoper ook.

Beheersmaatregelen en legionellapreventie

Laten we een concreet voorbeeld aanhalen van Holland Builing Maintenance (hollandbuilding.nl). Hier gaat het om beheersmaatregelen met het oog op de preventie van legionella. Een risico dat zich op kan hopen in elk gebouw waar gebruik gemaakt wordt van stromend water, vooral waar ook warm water kan blijven staan in de leidingen. Er wordt dan veel gewezen op scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen, maar is het niet vanzelfsprekend dat we kantoren ook indelen bij de beheersmaatregelen op dit gebied? Mensen die aan het werk zijn en die warm water gebruiken om koffie te maken of thee, mensen die warm water nodig hebben tijdens de lunch of warm water gebruiken om iets te spoelen, die moeten erop kunnen rekenen dat het gaat om schoon drinkwater. Ook hier gaat het om het voorkomen van risico’s die gemakkelijk preventief aangepakt kunnen worden door te kiezen voor een sterke partner die dit volledig op zich kan nemen. Wordt er daarnaast ook nog gekeken naar de veiligheid en het onderhoud van de verschillende panden, dan is zeker dat er goede stappen gezet worden. Niet alleen binnen het verhuren van panden of het gebruik van beheersmaatregelen, maar ook op het gebied van duurzaam ondernemen.

Waarom is dit duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen. Het is een begrip dat overal te makkelijk gebruikt wordt omdat het verkoopt. Net als beheersmaatregelen, een begrip dat makkelijk als parapluterm beschouwd kan worden. Toch staan deze twee sterk in lijn met elkaar. Door gebruik te maken van de mogelijkheden om risico’s kleiner te maken, volledig te voorkomen of in te spelen op onvermijdelijke risico’s wordt er duurzaam ondernemen gebruikt. Ondernemen waarbij de portemonnee niet alleen op de eerste plaats komt te staan.

  • Er wordt rekening gehouden met de staat van de panden
  • de mogelijkheid om deze ook in de toekomst nog te gebruiken
  • en daarnaast is er duidelijk oog voor de gezondheid van de mensen.

Wordt ook het milieu hierin betrokken – bijvoorbeeld door bestanden digitaal te gebruiken en niet meer te printen – dan ontstaat er helemaal een brede opvatting van duurzaam ondernemen. Maar voor nu is aandacht voor de gezondheid van de mensen en de staat van onderhoud van de panden meer dan genoeg om op het whiteboard te schrijven zodat het niet meer vergeten wordt en echt toegepast kan worden.   

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Comments are closed.